Fabiel – Anděl ochránce


3. listopadu 2019, autor Danny J, 

Kapitola 11

 

 

 

Bitva s démony.

 

 

Asi týden poté, jsem zaznamenal silnou negativní energii. Přicházela z konce vesnice. Přitahovalo mě to. A vzhledem k tomu, že jsem nemohl rozpoznat, co je to za energii, vzlétl jsem k nejsilnějšímu místu, kde se tato energie soustředila.

 

„Co se to děje?“

„Utíkejte!“

„Zachraň se, kdo může!“

 

Lidé křičeli a běželi ke kostelu.

 

Jako by si mysleli, že je tato budova spasí. Je to jen stavba, nic víc. Toho se démoni nebojí.

 

„Bože, zachraň nás!“

„Bože!“

 

Najednou se objevily bytosti velkého vzrůstu. Byli to obři. Řvali a sekerami v rukách rozháněli ustupující dav. Postupně vystupovali z mlhy, která se objevila. Jakmile vystoupili, mlha se rozplynula. Kdykoliv se objevili další obři, mlha je předcházela. Byli to Reteburgové, močáloví démoni.

 

Někdo je musel vyvolat, pomyslel jsem si.

 

„Překvapivě se objevili a napadli Cordobilla de Lácara,“ pronesl hlas Anděla, který právě přilétl.

 

Jak se to stalo?

 

„Objevili se náhle krátce před úderem zvonu.“

 

Jsi Larius, že?

 

„Ano. Jsem anděl třetí úrovně a rodinu, kterou jsem ochraňoval, zabili jako první.“

 

Jak je to možné?

 

„Jakmile se objevila mlha, vystoupili z ní, ale s nimi vyšlo i něco, jako nemoc a zabilo to všechny lidi v okruhu deseti metrů. Nemohl jsem udělat nic.“

 

Kde jsou ostatní andělé?

 

„Bojují s Reteburgy v západní části vesnice.“

 

Musíme je zahnat, zničit!

 

„Jsou velmi silní,“ řekl Larius.

 

V tom se u nás objevil další anděl. Byl to Boroel. Byl zraněný.

 

„Jejich moc a stále přibývají,“ promluvil Boroel.

 

Musíme to zvládnout, rozhodl jsem a vyrazil proti zástupu, který jsem uviděl.

 

Lux Angelii!

 

Zvolal jsem a má křídla vytvořila obří zlatý štít. Nalétl jsem na skupiny Reterburgů.

 

Gzžt!

 

Světlený záblesk rozrazil dav a vytvořil koridor, kterým za mnou hned vlétli Larius a Boroel. Svými stříbrnými meči začali zabíjet obry, jednoho po druhém. Boroel měl pravdu, je jich opravdu moc.

 

Vznesl jsem se nad bojující skupinu.

 

Lux Angelii!

 

Zvolal jsem a s velkým zlatým štítem jsem se znovu vrhnul mezi ostatní bojovníky. Andělé proti démonům.

 

„Zachraňte se!“

„Utíkejte!“

 

Lidé křičeli. Někteří z nich se dívali, jak andělé bojují proti obrům. Bitva začala.

 

* * *

 

Vedl jsem další útok. Přidali se k nám další andělé a společnými silami jsme pobili všechny Reteburgy v této části vesnice. Když se objevila mlha a z ní chtěli vyjít další démoni, uzavřel jsem vchod stříbrným kopím. Mlha vzápětí zmizela a už se znovu neobjevila.

 

Musíme vyrazit na západ, ukázal jsem rukou dopředu a vyrazil jako první.

 

Vznesl jsem se do výšky a plachtil jsem k západní části Cordobilla de Lácara. Zástup démonů pochodoval vesnicí. Zaútočil jsem jako první a znovu vytvořil koridor, do kterého vlétli jiní andělé. Svými meči opět zabíjeli obří netvory. Vznesl jsem se do výše a sledoval, kam bych mohl seslat světelné šípy.

 

Tady!

 

Vytvořil jsem zlatý štít a vyslal z něho tisíc šípů proti nepřátelům.

 

Vššt! Všt! Vššt!

 

Znovu se objevila mlha, ze které však vystoupil rudý démon a sežehl plamenem dva anděly. Včetně několika démonů. Ztráty vlastních za cenu dvou mrtvých andělů jsou zřejmě přijatelné.

 

„Ústup!“ zvolal jeden s andělů.

 

Vzápětí byl sežehnut ohnivým bičem, který ten démon držel ve svém pařátu. Ostatní andělé odlétli a vyčkávali, co se bude dít dál. Rudý démon zařval a Reteburgové se seskupily do třech zástupů.

 

„Kam jdou?“ ptal se Putronel a snažil se uzdravit svá zranění.

 

Modlitba pomalu uzdravovala jeho tělo.

 

„Je to Suwar, ohnivý válečník,“ zmínil se Tankiel. „Už jsem se s ním setkal v bitvě u Karmínového údolí. V ten čas jsme pobili všechny démony a pět Suwarů. Bitvu jsme vyhráli.“

 

Musíš vést anděly, abyste znovu vyhráli, pronesl jsem.

 

„Ty nás povedeš!“ řekl Tankiel.

 

Proč jsem měl najednou pocit, že nechci vést anděli proti démonům? Proč se tomu střetu vyhýbám? Byla to zodpovědnost k rodině, kterou jsem měl ochraňovat? Ne. Cítil jsem, že mě ovládá jiná síla a nechce, abych se této bitvy zúčastnil, proč?

 

„Fabieli!“ ozval se Tankiel.

 

Musí být nějaký důvod, proč se tu náhle objevili, ozval jsem se.

 

„Míří k tomu kopci,“ pronesl Boroel.

 

Tankiel vás povede. Musíte zničit Suwara, odvětil jsem a vyrazil k domu Juana Lorcy.

 

 

* * *

 

Lidé umírali na nějakou nemoc, kterou mlha vypustila. Proto je nemohli andělé zachránit.

 

„Musíme Reteburgy zastavit,“ pronesl Tankiel a udělal jako první nálet nad pochodujícími démony.

 

Suwar si ho nevšímal. Vedl skupinu k nejvyššímu vrchu této krajiny. Nebál se, že by mu mohl anděl ublížit. Byl si vědom toho, že je mocný rudý démon. Takže mu přítomnost několika andělů nevadila, až do chvíle, kdy se andělé pustili znovu do boje proti Reteburgům. Byla to řež. Andělé sestoupili níž a zaútočili proti slintajícím obrům.

 

Bum! Bum!

 

Světelné koule zničily během několika vteřin celou pravou stranu pochodujících démonů.

 

„Ghoor!“ zařval Suwar a otočil se proti obrovskému Archandělu, který právě přilétal.

 

Tankiel za pomoci Lariuse a Boroela zaútočili na levou stranu obrů Reteburgů, kteří se snažili své nepřátele ohrozit svými sekerami. Jejich stříbrné meče za pomoci andělského světla smetly několik obrů najednou. Démoni ztráceli sílu, kterou jim dodávala mlha, kterou Fabiel uzavřel zlatým kopím. Další mlha se už neobjevila, ani poté, co z ní vyšel rudý démon Suwar.

 

Gžt!

 

Ohnivý bič srazil dalšího anděla k zemi. Byl to Boroel, který už byl zraněný. Dopadl na zem. Zlomil si obě křídla. Zemřel okamžitě. Bylo možné vidět, jak jeho aurické tělo vystoupalo k nebi.

 

„Archanděli Gabrieli, démon je silnější než my,“ zvolal Larius.

 

Měl pravdu rudý démon Suwar byl silný protivník.

 

„Lux Supra Angelii!“ pronesl Archanděl Gabriel a svým světelným oštěpem zasáhl Suwara.

 

„Rooorrr!“ zachroptěl Suwar a snažil se svým ohnivým bičem zasáhnout Gabriela.

 

Ten prolétl kolem něho a zasáhl ho dalším oštěpem.

 

„Lux Supra Angelii!“

 

Rudý démon Suwar vychrlil ze své tlamy ohnivou lávu a dopadl na zem. Reteburgové vrčeli a zmateně postávali na místě. Toho využil znovu Archanděl Gabriel a shodil mezi ně další světelné koule.

 

Bum! Bum!

 

Bylo dokonáno. Po démonech zůstal jen prach, který poté rozfoukal vítr.

 

* * *

 

Ve stejnou chvíli, kdy vrcholila bitva mezi anděly a démony, jsem dosáhl svého cíle. Rodina Juana Lorcy byla zamčena uvnitř domu. V tom se objevili dva démoni, Gwydrové to byli.

 

„Přišel den, kdy andělé umírají,“ zazubil se jeden z nich.

 

Nepřišel jsem si s vámi povídat, spustil jsem a okamžitě vytvořil zlatý kruh kolem svého těla.

 

„Tanec začíná!“ zavrčel Gwydr a zaútočil na mě.

 

Zlatý štít se objevil ve chvíli, kdy se Gwydr přiblížil.

 

Kžt!

 

Nestačil se zastavit a narazil na můj štít, který se v tu chvíli proměnil v trnovou korunu. Do Gwydrova těla se zapíchaly trny a pak ho vmžiku roztrhaly na kusy.

 

„Dáááár!“ vyhrkl druhý Gwydr a dal se na útěk.

 

Neunikneš!

 

Zrušil jsem zlatý štít, zamával křídly a vyrazil za ním. Byla to však past. Lstivý démon Newid, vyslal dva Gwydry, aby mě zabavili a sám pak pozabíjel rodinu Juana Lorcy. O tom jsem však neměl ani tušení.

 

Všt!

 

Zlatý šíp zasáhl unikajícího Gwydra.

 

Kžšt!

 

Démon se v mžiku rozplynul v prach.

 

 

* * *

 

Otočil jsem se a vyrazil k domu, byl jsem však zastaven Archandělem Michalem.

 

„Je po všem, Fabieli!“

 

Co to říkáš?

 

„Démon Lefirus zabil rodinu Juana Lorcy.“

 

Bylo jí teprve sedmnáct let, vzpomněl jsem si na Arietu.

 

„Už musíme jít,“ pobídl mne Michael.

 

Neposlouchal jsem a vlétl do domu, chtěl jsem Lefira zabít, ale už tam nebyl. Vykonal své a zmizel.

 

„Fabieli!“

 

Slyšel jsem, jak mě Michael volá. Nezastavoval jsem se a pokračoval dál. Našel jsem je všechny. Byli mrtví. Arieta ležela ve svém pokoji. Klesl jsem k zemi, složil křídla a vzal ji do rukou. Na okamžik otevřela oči, usmála se a skonala. Jako by věděla, že si pro ni přijdu.

 

„Fabieli!“ vykřikl Michael a jedním máchnutím svého meče zabil démona, který se ke mně blížil zezadu.

 

Švunk!

 

„Vracejí se!“ pronesl Archanděl Michael a roztáhl křídla.

 

Byla plná života a teď tu leží mrtvá.

 

„Musíme odejít.“

 

V ten moment se dům roztrhl na dvě části. Zem se rozevřela a jedna polovina domu se propadla. Ve vytvořené průrvě se objevila rudá láva.

 

Nenechám jí tu, byl jsem jejím andělem strážným, pronesl jsem a odnesl Arietu pryč.

 

„Musíme pryč!“ rozkázal Michael a vylétl z rozbořeného domu ven.

 

Vzápětí se dům zřítil. Jediná stodola se zvířaty zůstala celá.

 

 

* * *

 

V Edenských zahradách jsem položil aurické tělo Ariety na závoj z květů a pohlédl směrem ke stromu se žlutými plody.

 

Arieta. Byla tak plná života.

 

„A znovu bude.“

 

Měl bych se vrátit a najít toho démona, co jí zabil.

 

„Rozhodnutí není na tobě.“

 

Ano já vím, podotkl jsem a rozloučil se naposledy s Arietou.

 

Roztáhl jsem křídla a zazpíval jí píseň andělskou. Poté se objevily květinové víly a odnesly aurické tělo Ariety na místa, kam chodí víly na věčnost. Vím, že si to přála. Její duše už je na úplně jiném místě, ale chtěl jsem jí splnit přání, které mi sdělila ve chvíli, kdy umřela.

 

„Splnil jsi její přání, teď mě následuj do Světleného chrámu,“ pobídl mne Archanděl Michael.

 

Věděl to, že její přání splním. Mohl mi v tom zabránit, ale neudělal to.

 

 

 

 

 

 

 

Doslov:

 

 

Ve Světelném chrámu se konalo zasedání nejvyššího andělského sněmu. Sešli se zde andělé, Archandělé a Cherubíni kvůli mimořádné události ve vesnici Cordobilla de Lácara.

 

„Dnešní mimořádný sněm se zde sešel, aby přijal opatření proti nečekané expanzi démonů,“ spustil první Cherubín.

„Uvažujeme o návratu andělských legií, aby navždy vyčistili tuto vesnici od démonů,“ přidal se druhý Cherubín.

„První bitvu jsme vyhráli, ale lstivý démon Lefirus rozhodně vyvolá dalšího ohnivého válečníka Suwara,“ ozval se jiný Cherubín a postavil se vedle Archanděla Gabriela, který smetl pochodující Reteburgy.

 

Archanděl Gabriel stál nehnutě na místě a svá křídla mě svěšená podél těla.

 

„Předvolejte Fabiela!“ nařídil Cherubín.

 

Všichni se otočili k místu, kde stáli andělé, kteří bojovali v Cordobilla de Lácara. Před nimi stál i Archanděl Michael. Jen anděl Fabiel tam nebyl.

 

„Není zde,“ řekl Michael.

„Kde je?“ zeptal se Archanděl Gabriel.

„Zůstal v Cordobilla de Lácara,“ odvětil.

 

Zřejmě byl jediný, který chápal, proč se tam vrátil. Proč porušil andělský řád, kvůli pomstě?

 

„Můžete mi to vysvětlit, Archanděli Michaeli?“ zeptal se Cherubín.

„Měl ochraňovat rodinu Juana Lorcy, lstivý démon Lefirus je všechny zabil,“ odvětil Michael.

„Jestli to dobře chápu, rozhodl se pomstít.“

 

Archanděl jen pokynul hlavou. Každý v tu chvíli věděl, že anděl Fabiel porušil řád a bude povolán zpět do nebe.

 

„Musíš Fabiela přivést zpět, než se stane padlým andělem!“ nařídil Cherubín a podíval se na archanděla Michaela.

 

Po této větě ve Světelném chrámu nastalo absolutní ticho, které přerušil Michael.

 

„Byl to mladý a nezkušený anděl, ovlivnila ho asi temná síla, pokusím se ho najít a přivést zpět do Nebe,“ řekl a roztáhl křídla.

„Jdi!“ pobídl ho Cherubín a sledoval, jak archanděl Michael odlétá.

 Zařazeno v kategorii Romány, četba na pokračování

Počet komentářů na “Fabiel – Anděl ochránce” - 4


  Danny J   (3.11.2019 (11.27))

  a je konec!


  Eva   (5.11.2019 (20.03))

  vyskytuje se zde tolik postav a tolik paralelních linek ,že je to pro mne nepřehledné


  Danny J   (8.11.2019 (16.37))

  Chce to přečíst celé, ne jen kousek a pak tvrdit, že to je nepřehledné. A propo, bych neřekl, že jich je tam tolik, že by to mělo být nepřehledné.


  Eva   (20.11.2019 (15.45))

  Já to četla celé a je to pro mě nepřehledné. Já nevidím toho vztahového pavouka, kterého si autoři namalují na papír a kterého pak musí umně popsat, já čtu jen výsledekPřidat komentář

Pro vložení komentáře je třeba být přihlášen/a
Copyright © 2010 Literární net Sůvička