Skryté světy Skrytých světů

15. srpna 2018, Renata Petrickova

Výjevy jako z nejhlubších snů… Květiny v rajské zahradě, něžné ženské bytosti, které zdobí celý výjev křehkou, ale nesmírně silnou energií, postavy s přesně a jasně daným záměrem. Nezvyklé rostliny, měsíční svit, všeříkající hmyz. Noční výjevy za svitu luny, u kterých si nejste jisti, jestli sníte nebo bdíte, do jakých hloubek nás zavedou? Co je za tím stromem? Nádherně zdobné obrázky plné síly a pohybu, ve kterém tušíte mihotavou budoucnost. Ve kterém tušíte souvislosti z minulosti.

»» celý článek Skryté světy Skrytých světů

. . .

Perseus a Andromeda

13. srpna 2018, Eva

„Zahyneš rukou svého vnuka,“ zazněla věštba delfské Pýthie.

 

 Král Akrisios se otřásl. Jeho dcera nesmí mít nikdy děti! A pokud král nebude mít žádné vnuky, věštba se nenaplní. Poručil otrokům, aby zavřeli dospívající Danaé do bronzové věže a bedlivě ji střežili. Nikdo se k ní nesmí dostat.

 

 Avšak vězení nebylo žádnou překážkou pro záletného boha Dia, kterého půvabná Danaé a její neradostný osud nenechaly lhostejným. Pronikl do její kobky v podobě zlatého deště a zde se jí ukázal ve své božské podobě. Když se jí zmocnil, Danaé se nebránila. Věděla, že to je cesta k jejímu vysvobození.

 

 „Cože, jak je to možné? Kdo k ní mohl proniknout skrze mříže?“ zuřil její otec, když mu otroci donesli zprávu o narození jeho vnuka.

»» celý článek Perseus a Andromeda

. . .     na Švihově

14. srpna 2018, Tudy

Copyright © 2010 Literární net Sůvička