Literární web Sůvička

Sochy na muzeu v Hradci Králové


21. června 2024, Eva

 

Pokud byste se zeptali Hradečáků, ať vám vyjmenují tři nejznámější pamětihodnosti města, pravděpodobně by řekli: Katedrála Sv. Ducha, Bílá věž a muzeum. Aspoň tak bych odpověděla já, která jsem se narodila a vyrostla v Hradci Králové.

»» celý článek »» Sochy na muzeu v Hradci Králové


ROMA – Forum Romanum


9. června 2024, Eva

Vstupenky do Kolosea platí i pro Forum Romanum, kam je to od Kolosea pár kroků. Je to velká plocha mezi dvěma ze sedmi římských pahorků, na kterých byl založen Řím, a to Kapitolem a Palatinem (další jsou Aventin, Celio, Quirinal, Viminal a Eskvilin). Tady se soustředilo veškeré veřejné dění starověkého Říma, tady vystupovali řečníci, tady se dělala důležitá rozhodnutí, tady se uzavíraly obchody, tady se konaly slavnosti, politická shromáždění i trhy. Nacházely se tu chrámy a baziliky, nejdůležitější veřejné budovy jako např. senát, v němž senátoři rokovali poměrně akčním způsobem, a to tak, že se se svými židlemi přesouvali na stranu souhlasu či nesouhlasu. Traduje se, že senátorem byl i Caligulův kůň, ale prý si to Suetonius, který sepsal životopisy císařů, vymyslel.

Forum Romanum se v 7. století př.n.l. rozrostlo z bývalého tržiště, období své největší slávy zažilo v 1. stol. n.l. za císařů Césara a Konstantina, pak jeho sláva začala ve 4. stol. n.l. upadat a zánikem Západořímské říše v 5. stol. n.l. skončila. Antické památky postupně chátraly až do období renesance, která, jak známo „znovuzrodila“ antiku. Renesanční umělci opěvovali a vyzdvihovali antické umění a v té době začaly probíhat vykopávky.

»» celý článek »» ROMA – Forum RomanumSynagoga v Hradci Králové

21. června 2024, Eva