Literární web Sůvička

Josef Jungmann: Svoboda a rovnost


Eva

Svoboda a rovnost bylo heslo Francouzův v první revoluci.
Výraz to neurčitý, která z jedné strany národ v nejmožnější blaho, z druhé pak v nejstrašnější záhubu uvésti může. Co má býti ta rovnost? Možná-li naprosto ve světě? Vztahovati se může k jmění, moci, k přirozeným vlastnostem těla i duše. Poslední tato že nemá místa, učí nás každodenní zkušenost. Nenajdeš dvou lidí docela sobě rovných od přírody silou tělesnou i duševní, tak málo jako dvou cele stejných listův na stromě. Tak velikou rozmanitost příroda ve svých skutcích všech miluje.
Pročež dobře přísloví: kolik hlav, tolik smyslův. Jmění a moc? – Dej dnes desíti lidem stejné jmění i moc, učiň je cele rovné a svobodné; jsouce oni již od přírody tělem i duší rozdílní, nedlouho v rovnosti jmění potrvají, anobrž dle rozdílného jich smyslu, přičinlivosti, i pro všelijaké náhody vkrátce na rozličných jmění stupních je uvidíš. Nejmoudřejší nebo   nejchytřejší z nich, aneb chceš-li nejsilnější a nejšťastnější, nad jiné všecky předčí.  

(z knihy: Zápisky)

Zařazeno v kategorii Půjčovna myšlenek


Přidat komentář

Pro vložení komentáře je třeba být přihlášen/a