Duchovné drobnosti – Ryby


3. ledna 2014, autor teoretik,Tento cherub v obsahuje v sebe slová obeta, humanita, nemravnosť, súcit, mysticizmus a materializmus, médiumita, nepriatelia, obmedzenie života. Má v sebe vodný, flegmatický živel, tj citovosť a záujem o vážne, hlboké otázky života, vládne mu planéta Jupiter, modrý blahodarca. Ryby vytvarovali naše chodidlá.

rybyKde všade bolo možné vidieť ryby? Nuž, napríklad známy americký spiaci prorok Edgar Cayce bol silno prežiarený týmto duchom harmónie. Jeho duchovná činnosť spočívala v tom, že zušľachtil v sebe médiumitu. Prebiehalo mu to tak, že si ľahol, prekrížil ruky na prsiach a upadol do samonavodeného, autohypnotického tranzu. V takomto stave mu manželka kládla otázky a on na ne odpovedal. Samozrejme, že po prebudení sa nepamätal, čo v tranze hovoril, často s tými vecami, názormi ani nesúhlasil. Robieval takto životné výklady pre ľudí, navrhoval im liečenie chorôb, hovoril o

príčinách ich potiaží z minulých životov, stával sa teda akýmsi hypnotickým diagnostikom, čitateľom kroniky akaša. Je dosť možné, že takto cez neho odpovedali jeho duchovní sprievodcovia, napojili sa na neho, mierne ho posadli.

Iným rybím zušľachťovateľom bol Rudol Steiner, zakladateľ antropozofie. Ako on získaval informácie o duchovných veciach? Nuž, sprvu bol sekretárom teozofickej spoločnosti H. P. Blavatskej, zaujímal sa o dielo J. W. Goetheho a až neskôr založil antropozoickú spoločnosť. Vo svojom diele opisuje aj techniky na samostatný, vedomý, bdelý prieskum duchovných svetov, tak odhadujem, že ich aj aspoň sčasti ovládal.

Ešte spomeniem aj 3. rybieho mystika, u nás známeho Alberta Ignatenka. Aj on opisuje štruktúry duchovných svetov moderným spôsobom.

Na rybiu temnotu poukážem na príklade známeho českého pornoherca Roberta Rosenberga. Je o ňom známe, že istý čas bol aj bezdomovcom. Ale naplno sa do rybej temnoty ponoril až nemravnosťou – nakrúcaním porna. A vo svojich kristových rokoch (okolo 30ky) okúsil aj ďalšiu rybiu temnotu – väzenie. Dostal sa tam za kupliarstvo. Taká tá dvojitosť rýb sa mu prejavuje v tom, že napriek svojmu ponoreniu do temnoty pôsobí dojmom milého, usmiatého, pohodového muža, dbá o svoje zdravie a nepije alkohol, nedroguje.

Celospoločensky sa ryby prejavujú tzv. "vekom rýb", vládnutím veľkého 2160 ročného rybieho ducha času od roku 1413. Rasovo je to výkvet anglosasko-germánskej kultúry. Sme ponorení do rybieho kapitalistického blahobytného materializmu a súčasne zažívajú znovuzrodenie, či boom mysticizmus, či kozmické, sci-fi mimozemšťanské, star-trekovské idei.

 

 

 Zařazeno v kategorii Četba na pokračování, Duchovné drobnosti

Přidat komentář

Pro vložení komentáře je třeba být přihlášen/a
Copyright © 2010 Literární net Sůvička