Literární web Sůvička

Duchovné drobnosti – Urieknutie človeka


teoretik

Jéjda, to aj ja typický pozitivista sa mám vyjadriť k takejto vážnej téme? Skúsim.
Hypnóza, sugescia, viera. Tieto 3 pojmy mi pomôžu osvetliť mechanizmus urieknutia. V bežnom, bdelom stave máme naše tzv. éterické, životné telo, a vlastne aj celú auru pevne nasadenú na tele hmotnom.

 

urek1

 

 

Ale existujú stavy vedomia, pri ktorých sa naše jemné články kadejako posúvajú, vysúvajú, odtŕhajú svoje pevné spojenie s telom hmotným. Napríklad počas prirodzeného spánku sa kvôli regenerácii telá sčasti uvoľnia. A čo sa deje pri psychicky navodenom umelom spánku – hypnóze? Nuž, hypnotizér uvoľní z hlavy média telo éterické, napr. sa hlava éterického tela nakloní do boku.

 

urek2

 

A hypnotizér má pred sebou obnaženú hlavu média, sídlo jeho Barana (znamenie Barana sídli v jeho hlave) a prevezme jemnohmotne (duševne, myšlienkovo) velenie nad hlavou média, nad jeho Baranom, ktorý je veliteľom, riaditeľom, vodcom celého človeka.
A hypnotické sugescie sú potom vlastne jemnohmotnými útvarmi, ktoré hypnotizér vkladá do hlavy človeka a baránok – vodca média je pokorený, nemá okolo seba obranné štíty (aurické telá)a tak poslušne vykonáva riadiace impulzy hypnotizéra. Urieknutie je potom vlastne akýmsi spontánnym zhypnotizovaním človeka, kde len, kto uriekáva vlastne vyšľahuje k urieknutému temné, vysokoenergetické, jemnohmotné prúdy, útvary, ktoré keď doletia k hlave média, tak proste dobijú túto hlavu, vniknú dnu a usadia sa tam a začnú pôsobiť aj dlhodobejšie. A von z hlavy ich dostať môže byť problém, lebo aurické štíty opäť obalia hlavu.
Opakom urieknutia je žehnanie. Vtedy človek k inému vysiela jemnohmotné prúdy, ktoré žehnaného len oblievajú, orosujú, krúžia okolo tela aj aury človeka. Hm, toto je pekná, ušľachtilá vec, len aj takéto pôsobenie musí človek hodnotiť, aby svojich blízkych nepresladil, nerozmaznal. Toto by sa už potom dalo nazvať urieknutím dobrotou. Dobrotou urieknutý, t. j. rozmaznaný človek sa stáva krutým a sladkého éteru sa začne nasilu dožadovať. Alebo je to človek nesamostatný, ktorý stále len čaká, že všetko za neho niekto vyrieši. Ušľachtilé uriekavanie, t. j. pôsobiť na človeka aj prísne, aj milostivo, podľa toho, čo je v danej chvíli lepšie, bude asi riešením. 

 

Zařazeno v kategorii Četba na pokračování, Duchovné drobnosti


Přidat komentář

Pro vložení komentáře je třeba být přihlášen/a