Duchovné drobnosti – Arteterapia


3. července 2014, autor teoretik,Arteterapia – liečenie umením. Tu sa nemyslí nechávať na seba ozdravne pôsobiť umelecké diela iných autorov, ale sám byť tvorcom umeleckého diela a tým vytvárať zdravú harmóniu, krásu, estetiku aj vo svojom tele, aure, duši ducha. Umelecký výtvor totižto tiež môžeme pokladať za akúsi elementárnu bytosť, ktorá má jemnohmotné substancie., ktoré majú v sebe podpis autora a majú snahu s ním komunikovať, či aj vracať sa k svojmu tvorcovi. Teraz už len ohodnotiť, ktorým druhom umenia vytvárame aké eterickobioplazmatické útvary, farby a na ktoré časti nášho bytia spätne naše umelecké výtvory pôsobia. Skúsim konkrétnejšie.

 

Tanec – zušľachťuje našu 4. Úroveň aury – ružové , kvapalné telo s centrom uprostred hrude.


Základnou ideou tohto tela je ľudská láska. Astrologický tanec patrí Váham, ľúbostne, partnerský vzťahotvornému znameniu. Ma napadlo, že keby manželia spolu viac tancovali, tak by to utužovalo ich zväzok a bolo by menej rozvodov. Alebo tanec by mohol pomáhať ľuďom ostýchavým, ktorí majú problém vytvoriť si vzťah. Predpubertálne deti tak môžeme pripraviť na zvládanie prvých lások v puberte.


Spev – krku vládne Býk, modrá 16 lupeňová čakra božej vôle, tela karmického. Súčasťou spevu sú aj dychové cvičenia, spevák potrebuje mať dobré pľúca, teda blížencov. Žeby teda spev nám vnáral do bytia býčiu ušľachtilosť, ako je stabilita, bohatstvo života a spev ako práca s komunikačnou krčnou čakrou a komunikačnými pľúcnymi blížencami by teda mohlo riešiť naše problémy dorozumievaním.  Možno aj ujasňovať chápanie karmických , t.j. príčinno – následných pochodov. No a pozabudol som na spev ako zdravotne – masážnu techniku vnútorných orgánov.


Maľba – V angeológii je maľba pod patronátom bielej, mesačnej sféry a jej vládcu Gabriela. V astrológii často ľudia, ktorí majú v horoskope bieleho , mesačného Raka, sa realizujú maľovaním. V našej aure sú také najfarebnejšie 2 citové kvapalné telá – 2. Telo – emocionálne, t.j. telo lásky k sebe samému, a 6. Telo celestiálne – farebne opalizujúce lúče vyjadrujúce božiu lásku, teda lásku k životu, ku všetkému živému. Maľbou teda môžeme dosahovať pôsobenie na našu dušu, ozdravovanie emócií. Dnešní ľudia a hlavne deti sú prisilne farebnou stimuláciou  televízii, počítačov duševne, nervovo preťažovaní, predráždení, tak snáď maľovanie by mohlo pôsobiť liečivo na modernú priam epidémiu nervozity. Zaujímavé by možno bolo pre človeka maľovať farbami, ktoré podľa chromoterapie potrebuje na liečenie svojich neduhov. Takou jednouchou pomôckou môžu byť farby čakier.


 

artet1

 


Sochárstvo, modelovanie


Je to vlastne modelovanie hmoty, pevného materiálu. Toto umenie principiálne patrí k tzv.  sfére Saturnu, ktorá je oblasťou maximálne uskutočňujúco zahustenou a súčasne najjemnejšie, najvyššie zduchovnenou. Je to úroveň božích myšlienok, porozumenia, nadhľadu. Súvislosti medzi sochami a božím svetom rieši už aj 1. Božie prikázanie. V ňom Boh zakazuje ľuďom robiť sochy a klaňať sa im, akoby samotné sochy boli živým Bohom. Na2. Strane z tejto hmoty, zdanlivo neživej, vytvárame hmotné útvary, ktoré slúžia na posvätné účely, na komunikáciu s najvyššími božskými sférami. Veď aj Izraeliti mali archu zmluvy a celý svätostánok, a neskôr jeruzalemský chrám postavený, vymodelovaný z hrubohmotných prvkov. Teda používať výtvory sochárstva, stavebníctva na komunikáciu s vyššími svetmi.


Tvarová psychotronika by mohla pomôcť ľuďom, ktorí chcú skúsiť modelovaciu arteterapiu, aby pri nej používali tvary, ktoré liečivo pôsobia na ich problémy. Aby potom výsledný výtvor mal vo svojej aure tvary a farebné svetlá, ktoré liečený potrebuje na svoje uzdravenie. Človek si tak sám vymodeluje liečivo.
Všeobecne by som povedal, že už samotná koncentrácia na tvarovanie hmoty pôsobí liečivo na saturnské typy chorôb. Aké to asi sú? Žeby kosti, vyšší mozog, duchovne – náboženské potiaže, egoizmus, starnutie, rôzne tvrdnutia, zápcha, ukladanie solí, zvyškov metabolizmu, nádory a iné.

 


Automatická kresba


Čo to vlastne môže byť? Vnárajú sa nám do hlavy nejaké informácie, od nevieme kadiaľ a  tieto pošleme do našich rúk, aby v nich cez pero na papier niečo nakreslili. Môžu to byť posolstvá z článkov či už jemných, alebo hmotných našho vlastného bytia, alebo aj od niekoho iného.

 

 

arte2

 

 

Naše ruky, ktoré sú panstvom typicky komunikačného znamenia Blížencov, radi tieto informácie prenášajú na papier. Technika automatickej kresby, či písania je jednoduchá. V tichosti, kľude, samote sa uvoľniť, vziať do ruky pero, papier, položiť si otázku, alebo ju aj napísať na papier, a čakať na odpoveď. Dôležité je písať, či čmárať na papier všetko, čo sa nám v mysli vynorí, bez hodnotenia našou mysľou. Môžu  to byť sprvoti nezmyselné slová, tvary, obrazy. A vydolovať z nich niečo jasne zrozumiteľné môže aj chvíľu trvať.


Automatickú kresbu možno nevedomky robia aj ľudia, ktorí si na prednáškach čarbú do poznámok kadejaké haky – baky. Možno ich prednášanie nudí a z nudy sa napájajú na nejaké svoje myšlienky, pocity a tie cez ruky písaním, čarbaním ponárajú do  papiera.


Ruky ako univerzálne liečivé nástroje. Zrejme teda aj liečenie automatickou kresbou môžeme považovať za jednu z foriem liečenia rukami.


Ruky môžu byť snímače aj vysielače. V liečivých metódach existuje aj technika, kde jednou rukou nasávame liečivú energiu vedieme ju cez telo do 2. Ruky, ktorá ju vyžaruje, usmerňuje kam treba. Hm, žeby sa toto mohlo využiť aj v automatickej kresbe? Jednu ruku priložiť na problematické miesto a 2. Rukou písať, kresliť.
Alebo môžeme obe ruky použiť naraz ako snímače pre 3. Oko, resp. pre vnútornú obrazovku v oblasti 3. oka. Teória tvrdí, že takto sa môžeme dostať až k zápisom z minulých životov, k ich audiovizuálnej projekcii.

 Zařazeno v kategorii Četba na pokračování, Duchovné drobnosti

Přidat komentář

Pro vložení komentáře je třeba být přihlášen/a
Copyright © 2010 Literární net Sůvička