Duchovné drobnosti – Generačné rozdiely z pohľadu astrológie a stromu života


24. listopadu 2014, autor teoretik, 

 

Najskôr si tu vypíšem planetárne a zodiakálne priradenia jednotlivým obdobiam veku života človeka.

 

(mesačný vek) –       0 až 7 rokov

(merkúrsky vek) –     7 až 14 rokov

(venušanský vek) – 14 až 21 rokov

(slnečný vek) –         21 až 42 rokov

(marsický vek) –       42 až 49 rokov

(jupiterský vek) –      49 až 56 rokov

(saturnský vek) –      56 až 63 a vyše

 

(baran) –        rast

(býk) –             škola

(blíženci –      odborná škola

(rak) –             počiatky samostatnosti, rodiny

(lev) –              začiatok povolania

(panna) –       začiatok životnej práce a utrpenia

(váhy) –          začiatky život. skúsenosti

(škorpión) –   začiatok život. múdrosti

(strelec) –       začiatok prehĺbenia osobnosti

(kozorožec) – začiatok staroby

(vodnár) –      staroba

(ryby) –           odumieranie životu

 

Máme tu teda množstvo kombinácií vzťahov medzi ľuďmi rôznych vekov. Najčastejšie sa v živote hovorí o sporoch medzi mladými a starými, resp. medzi rodičmi a deťmi. Zloženie rodiny býva zvyčajne také, že rodičia sú v slnečnom veku (21 – 42), keď plodia potomkov, teda majú v rodine deti v mesačnom veku (0 – 7), t. j. škôlkarov, a stihnú mať v tomto veku aj školákov, a aj pubertiakov (7 – 14), (14 – 21).

Vzťah medzi rodičmi a ich deťmi do 7 rokov je naznačený slovami UMENIE, (strelec) číslo 60.

 

V astrológii sa Strelcovi priraďuje aj slovo BOH a 60 je všemohúce slnečné číslo. A naozaj rodičia musia pri výchove kojencov, škôlkarov, preukázať veľa kurnštu, umenia, sú pre svoje deti akoby všemohúcim Bohom, ktorý všetko riadi, všetko zabezpečí.

 

Keď dieťa vhupne do školáckeho veku (7 – 14), tak aj vzťah k rodičom sa našteluje na spojnicu DIABOL, (Kozorožec), 70. V mytológii je Merkúr posol bohov, ktorý dostal do ruky aeskulapovu tyč a s jej pomocou má sa úlohu ohlasovať a napĺňať vôľu bohov. Aj rodič slnečník už môže školákovi niečo dať do ruky a poslať ho niečo niekam urobiť. Napr. nakúpiť čosi (dostane merkúrske peniaze), alebo niečo zaniesť niekam (napr. do susedov), alebo dostane tašku, školské pomôcky, zošity, knihy a je vyslaný do školy sa niečo naučiť. Učenie sa je tiež merkúrky pochod. Merkúr je aj výmyselník, beťár, špekulant, preto tá rohatá spojnica DIABOL, Kozorožec, a rohatý merkúrky boh. Diabol tajne niečo vymýšľa, Kozorožec niečo uskutočňuje, má na to poverenie od slnečníka, rodiča. Temnotou Merkúra je aj klamstvo. Čiže takým hlavným problémom rodičov s merkúrskymi deťmi je to, že im klamú, tajne robia veci zakázané.

 

No a aký je vzťah rodičov slnečníkov a venušanských adolescentov? Hm, toto je veru ťažká, bojová a temná spojnica – SMRŤ, škorpión, 50. Adolescenti už vzdorujú rodičom drzo a otvorene, často sa bičujú emócie, chcú už chodiť na zálety, oddávať sa silným pocitom frajerenia (hudba, výstredné oblečenie, cigarety, chľast, drogy, sex), ale pritom žiadajú stále od rodičov aby to platili a už nič za to od nich nechceli. Tu už sa často rodičia a deti navzájom vyhrážajú aj strašnými vecami – zmizni mi z očí, vypadni z domu a pod. Ako toto riešiť? Najskôr len trpezlivo povysvetľovať adolescentovi tzv. „karmu“, t.j. príčinno-následné pochody. Napr. budeš rebelovať, pôjdeš do väzenia, budeš drogovať, chľastať, fajčiť, tak si zničíš zdravie, budeš sexovať, splodíš nechcene dieťa a pod. A keď toto nezaberá, tak nasadiť vojenský režim. Najjednoduchšie je nedať mladému peniaze.

 

Po 42. roku život rodiča pokračuje marsickým (42 – 49), jupiterským (49 – 56) a saturnským (56 – 63 a viac) vekom. Jeho deti vtedy dokončievajú dospievanie a vstupujú do slnečného veku (21-42). Tu už je tá schéma trošku poprepletanejšia. Z rodiča sa stáva nekompromisný vojak a už toho od dieťaťa vyžaduje vojensky veľa. Hlavne aby sa jeho dieťa osamostatnilo, začalo zarábať peniaze a aj šlo do sveta. A rodičovský marsický vojak je tak na novoslnečného dospeláka často prísny, že mu na vykročenie do dospelosti nedá žiadne štartovné, mladý človek musí začať od nuly.

 

V Amerike vraj priam na drzovku je normálne takpovediac vyhodiť dieťa z domu. U nás sú rodičia mierumilovnejší, dovolia dieťaťu bývať doma (vyspať sa, najesť sa) a často aj pomáhajú pomocou známostí nájsť dieťaťu 1. job. Hm, a ako tak dumám nad tým, tak tu na Slovensku sa k lepším zárobkom vypracovali väčšinou ľudia, ktorým rodina, príbuzní na začiatku ich kariéry našli dobré, odborné, kvalifikované zamestnanie. U nás akoby ten Lev, ktorý spája marsického (42 – 49) rodiča a jeho slnečné dieťa (21 a viac) bol tak viac otcovsky vymodelovaný (lev je znamením mužskej plodivej sily) a v americkom kapitalistickom svete asi rodič levím ohňom a pýchou odoženie dieťa z kruhu rodiny.

 

Po pár rokoch slnečného bytia (väčšinou medzi 20. – 30. rokom) začne človek pomýšľať na založenie rodiny a jeho rodičia sa medzitým posunú do jupiterského veku. Jupiter je archetyp blahodarného rozsievania a tak rodičia v tomto veku pomáhajú svojim deťom založiť si rodinu, teda založiť si ich samostatné kráľovstvo (rodinu, bývanie). To je to číslo 10 so zemskou Pannou. Rodičia pofinancujú svadbu, pomôžu dieťaťu zariadiť bývanie – buď finančne, alebo aj manuálnou prácou (postaviť chalupu, prerobiť byt a podobne). Avšak tarotová karta Pustovník akoby naznačovala, že súžite rodiča a dieťaťa sa v týchto vekoch (Jupiter rodič – Slnko dieťa) v jednej domácnosti stáva takmer nemožné, lebo obe strany chcú vládnuť. Každý už musí mať svoju vlastnú pustovňu. U nás v takomto pomere rodiča a dieťaťa dajú rodičia deťom aj dosť veľké čiastky peňazí, hmotných statkov, ale v kapitalistickom svete asi rodičia len tak ľahko nepustia peniaz.

 

A prichádzam k ďalšiemu generačnému pomeru, kedy dieťa končí slnečný vek okolo 40, po 40-ke a jeho rodič je už usadený v saturnskom veku – dôchodca po 60-ke. Temnota tohto pomeru sa prejavuje napr. tým, že z dieťaťa sa stáva surový, marsický dravec, ktorý sa snaží z rodiča všetko vycucať. Napr. aj prepísaním majetku rodiča na seba, alebo šupnutím rodiča do domova dôchodcov, či bojom súrodencov o dedičstvo po rodičoch.

Ešte sú tu obgeneračné pomery – starý rodič – vnúča. Nuž, urevaný škôlkar lezie už chorému dedkovi, babke dosť na nervy a venušanský adolescent chodí starým rodičom len pre peniaze. Ale preskočil som jeden pomer – saturnský starý rodič a jeho vnúča – merkúrsky školák. Toto je podľa mojej vlastnej skúsenosti z detstva veľmi krásny pomer. Školák je dychtivý po informáciách a starý rodič mu ich zo svojich bohatých skúseností s veľkým nadšením dáva. Tzv. „rozprávania starých rodičov.“ A chorí dedko, babka pri svojich školáckych vnúčatách pookrejú na duši aj na tele, keďže z ich vnúčat sála Merkúr, ktorý je aj princípom ozdravovania.

 

Tento výrez zo stromu života ukazuje, že školácke vnúča napája svojho starého rodiča na ohnisko božej jednoty.

 

Podobne môžeme o generačných rozdieloch dumať aj podľa zvieratníkového delenia vekov človeka.

 

Dieťa                          Rodič

0 – 7              –           21 – 28 (14 – 21)

7 – 14             –           28 – 35

14 – 21          –           35 – 42

21 – 28          –           42 – 49

28 – 35          –           49 – 56

35 – 42          –           56 – 63

42 – 49          –           63 – 70

49 – 56          –           70 – 77

56 – 63          –           77 – 84

 

Samozrejme že v reálnom živote sú aj posuny voči tejto tabuľke, napr. že dnes je moderné, že žena do 30-tky o dieťati vôbec neuvažuje, lebo si chce v prvom rade budovať kariéru, a aj sa počatiu bráni antikoncepciou. Ale potom po 30-ke zrazu chce hr hr dieťa, dieťa, ale už akoby zákon schválnosti spôsoboval, že už to nejde len tak ľahko prirodzene, už len umelo.

 

Dieťa                         Rodič

0 – 7               –           28 – 35 (35-42)

 

Alebo opačný prípad, keď sa adolescenti oddávajú nechráneným sexuálnym radovánkam a nechcene tak splodia potomka.

 

Dieťa                         Rodič

0 – 7               –           14 – 21

resp. 0 – 7     –           14 – 21

 

No a potom aj vzťahy rodič – dieťa sú v priebehu výchovy, ale aj v dospelosti iné, trošku posunuté.

Rodičia vo venušanskom veku (+/- 17 až 21) akoby do detí vnárali viac citov, emócií a neskoroslneční až skoromarsickí rodičia (30-40 roční) viac mentality, rozumu, myslenia.

 

Rudolf OvsiankaZařazeno v kategorii Četba na pokračování, Duchovné drobnosti

Přidat komentář

Pro vložení komentáře je třeba být přihlášen/a
Copyright © 2010 Literární net Sůvička