Literární web Sůvička

Duchovné drobnosti – Ateizmus


teoretik

No, toto je ťažká téma. Existuje teda Boh? Alebo aspoň bytosti vyšších hierarchii? Nuž, teoreticky názor je taký, že vedľa náš existujú paralelne svety, dimenzie, sféry, nebesia, v ktorých žijú rôzne bytosti.

 

Komunikácia s týmito svetmi bola kedysi rozvinutejšia, ale vplyvom rozvoja materializmu ochabla a už s týmito dimenziami komunikujeme len cez nižšie zmysly, ktoré už považujeme za nevedome, resp. správy prijímané cez ne už nie sú komunikáciou s týmito svetmi, ale považujeme ich za naše vlastne pocity, nálady, myšlienky. A naše audiovizuálne prieniky do vyšších sfér sú len naše sny, ktoré však považujeme len za ilúziu.

 

Na čo je ateizmus dobrý? Prečo ho bytosti vyšších sfér dopustili? Napadlo ma, že je dobrý na to, aby sa ľudia naučili samostatnosti, ako deti, ktoré opustili rodičovsky dom.  Alebo sme svojimi hriechmi povytvárali v našich aurických telách kopec poškodení, temných chrchľov hlavne v oblasti hlavy a nad hlavou, kde sídlia centra božských idei, centra vedomého napájania sa na vyššie jemne svety.

 

Len jakmi ta ateistická samostatnosť, či nezávislosť vedie postupne k osamelosti, opustenosti, nakoľko zvyk oddeľovania sa od bytosti vyšších svetov postupne prenášame aj v tomto svete na zvyk oddeľovania sa od ľudí. Najskôr pre náš prestali existovať anjeli, Boh a neskôr prestavajú pre náš existovať aj ľudia a tak sa človek začína utiekať napr. k virtuálnemu PC internetovému svetu, alebo k zvieratám, rastlinám, či hmotným predmetom. No, nejako to tu ja temne opisujem.

 

Avšak hádam vyšším hierarchiám ešte záleží na nás, napokon potrebujú nás ku svojmu vývoju a tak nenechávajú ľudstvo celkom napospas nižším, temnejším duchom, ktorým stačí aj človek ateisticky, ktorý pre nich produkuje hutnejšie jemne latky, útvary tmavších farieb, menej harmonických foriem.

 

Ale podnecujú tieto svetlejšie bytosti ľudí aj k tvorbe svetlejších, harmonickejších jemných látok pomocou náboženského života nielen vo veľkých cirkvách, ale aj v malých ezoterickomystickych krúžkoch, či pracou na jednotlivcoch.

 

Techniky na komunikáciu s vyššími svetmi sú aj vďaka internetu a knižnému trhu ľahko dostupne a sú čim ďalej, tým viac populárne aj semináre a knihy ľudí, ktorí sú jasnovidní a vidia, počujú svety a bytosti v nich žijúce. Je teda na každom z nás, ako si skultivujeme, alebo necháme schátrať náš vzťah k Bohu a bytostiam vyšších sfér.

 

Rudolf Ovsianka

Zařazeno v kategorii Duchovné drobnosti


Přidat komentář

Pro vložení komentáře je třeba být přihlášen/a