Literární web Sůvička

Rozhovory o anjeloch a hviezdach


teoretik

          Prečo práve o anjeloch a hviezdach? Ako tieto dve veci súvisia? Nuž, aj anjeli, archanjeli, či bytosti ešte vyšších stupňov musia niekde bývať, niekde pracovať, činiť sa. Mnohí majú samozrejme svoje obydlia aj tu na Zemi alebo chodievajú nás sem navštevovať, ale mnohé vyššie bytosti (avšak aj ľudia nevtelení do hmotných ľudských tiel) majú svoje pôsobiská na planétach, mesiacoch a hviezdach okolo nás. Toto je asi dôvod, prečo s mytológiách ľudia upierajú svoj zrak k planétam, mesiacom hviezdam ako k príbytkom rôznych bohov.

 

            Poviete si, že ale keď by sme s kozmickou loďou prišli na Mesiac, či inú planétu, hviezdu, tak by sme tam žiadne obydlia, ani bytosti nenašli. Nuž, áno, pri pohľade na tento fyzický svet nie. Ale keby sme naším 3. Okom alebo nejakým iným prístrojom na týchto miestach nakukli do vedľajších, paralelných svetov, nebies, ríš, astrálnych sfér, tak by sme tam našli čulý život.

 

            Jasnovidci často hovoria, že anjeli sa pri zjavení akoby vynárali z priestoru, prichádzali akoby odnikiaľ, len tak zrazu sa zjaví žiarivé svetlo a z neho vystúpi bytosť. Hm, je to akoby anjeli používali čosi, čo poznáme zo sci-fi filmov, seriálov ako Star-trek pod pojmami transportér, či hviezdna brána. A čo my ľudia? My takého transportéry, či priestorové rýchloprenášadlá (hviezdne brány) nemáme? Hm, mne to vychádza tak, že máme, aj ich sem tam používame ale len počas spánku a prenášame nimi len naše jemnejšie, aurické, duševné, či duchovné články bytia kade-tade po vesmíre. Aj keď, v kabalistickej literatúre som naďabil na informáciu, že človek by sa nejakými tými cvikmi mohol naučiť prenášať po vesmíre aj svoje telo hmotné, a to nielen priestorom, ale aj v čase.

 

            Pozabudol som aj na to, že planéty, hviezdy, mesiace sú živými bytosťami aj sami o sebe. Aj keby na nich nebývali bytosti rôznych stupňov. Majú totiž svoje vlastné aurické telá. A v nich prežívajú svoje vlastné stavy vedomia.

 

 

Pôsobenie anjelov

            Čo vlastne anjeli robia? Čo dokážu robiť s nami a pre nás? Hm, dokážu nám našepkávať. Normálne stáť vedľa nás, nakloniť svoju hlavu k nášmu uchu a niečo do ucha povedať. A čo dotyk? Hm, aj dotknúť sa nás vedia. Alebo aj vstúpiť do našich tiel, aj keď len čiastočne. Napríklad vložiť celú ruku do tej našej. Môžu sa náj aj zjaviť v hmotnom svete. A môžeme ich uvidieť aj bez toho, aby sme boli jasnovidní. Ale len na krátky čas. Asi je to pre anjelov veľmi namáhavé a vyčerpávajúce takéto zviditeľňovanie sa. A v akej podobe sa nám môžu zjaviť? Hm, okrídlené bytosti v bielych voľných šatách. To je ich najznámejšia podoba. Ale dokážu sa nám zjaviť v akejkoľvek podobe. Zrejme ovládajú umenie meniť tvar. Alebo sú anjeli hypnotizéri, hypnológovia a touto technikou sa nám zjavia v ľubovoľnej podobe. Resp. nám vytvarujú pred zrakom ľubovoľný útvar, či postavu. Ale keďže anjeli žijú vo svete snov, tak je im ľahšie sa nám zjaviť keď zaspíme.

 

            Môže teda anjeli urobiť pre nás všeličo, ale musíme im to uľahčovať. Hlavne tým, že ich budeme v pomoc prosievať. Lebo my ľudia máme slobodnú vôľu, ktorá je akoby štítom, ktorý anjeli nesmú prekračovať. Až naša pokorná prosba o pomoc tento štít otvorí a anjeli môžu vojsť, silnejšie, razantnejšie zasiahnuť. Pri pokornej prosbe vyžarujeme asi aj pekné jemné aurické hmoty, ktoré sú pre anjelov plácou, honorárom za ich námahu.

 

Rudolf Ovsianka

 

Zařazeno v kategorii Četba na pokračování, Duchovné drobnosti, Postřehy


Přidat komentář

Pro vložení komentáře je třeba být přihlášen/a