Ko-aktivní koučink


29. listopadu 2017, autor Renata Petrickova,Osobní růst je o tom, že plně porozumíte svým potřebám, odpovědnosti vůči sobě samému a dobře rozeznáte nejrůznější strachy a našeptávače, jež vás svádí na scestí. Tak jsem se pokusila v jedné větě říci, co se Ko-aktivním koučinkem od čtveřice amerických autorů naučíte. A vůbec se nenechte odlákat slovíčkem „firmy“ na titulu knihy, protože tohle se týká úplně každého. Jednoduše řečeno – i naše rodina, přátelé, vztahy jsou takovou firmou, která čas od času potřebuje kouče pro lepší vzájemnou komunikaci, pochopení.

 

 

Ve všech mezilidských vztazích, kam patří mimo jiné i ty firemní, je třeba použít co nejefektivnější výměny informací, pěstování důvěry i důvěryhodnosti pro druhé a je úplně jedno, jestli poznatky z této knihy uplatníte vůči podřízeným, nadřízeným, partnerovi, matce, tchýni nebo vůči zákazníkům ve vašem obchodě či na třídní schůzce s učitelem. Učíme se tady vlastně komunikovat s věcmi, na kterých nám záleží!

 

Sdílení důvěry, intuice i věčného zájmu

 

Bez zájmu to nejde. Velmi často nás na scestí dovedou situace, ve kterých jsme nuceni dělat něco, co ve skutečnosti nechceme. Jednat s lidmi, kteří nás vyčerpávají. Scházíme vedle, zaprodáváme se, nebo se necháváme využívat. Dřív nebo později pak může přijít sklíčenost, únava, vyhoření. Velkou část knihy věnují autoři hledání jakési vlastní vize, zájmu, snů, toho motoru, který nás žene vpřed a dává životu a našemu konání nějaký smysl. Něco, co když žijeme a na čem když pracujeme, tak si po celém únavném dni sice promneme nohy i oči a únavou omdlíme do postele, ale s pocitem, že tohle za to stojí! Pokud tomu tak není, mění se tento pocit ve frustraci, vztek, zlost a to…. I když stále hledáme viníky, nakonec, když si tu krutou pravdu přiznáme, je to vztek sami na sebe, že nejsme schopni žít životem, který nás provází vize a pocit vlastní hodnoty.

 

„Ctít vlastní hodnoty je samo o sobě vnitřně naplňující, jakkoli to může být těžké. Váží-li si klient autenticity, zjistí, že žít v souladu s touto hodnotou bývá někdy dost svízelné. Nicméně trable přejdou a pocit vnitřní integrity přetrvává. Pokud ovšem tato hodnota nemá v klientově životě svoje místo, převládá vnitřní napětí a pocity nesouladu. Lidské bytosti jsou však tvárné a odolné, člověk proto dokáže vstřebat obrovské množství disharmonie a jít stále dál. Platí za to ale pocitem, že se prodává, což je obrovská cena, a výsledkem je spíš život plný kompromisů nebo lží než naplnění.“

 

Od kouče očekáváme lepší kvalitu života

 

Tohle myslím autoři pojmenovali naprosto přesně. Od všech nejrůznějších koučů očekává klient, že mu zlepší kvalitu života. Že ho naučí kvalitněji žít. Lépe si uvědomovat důležité věci a účinněji bojovat s těmi, které jsou pro nás rizikové a destruktivní. Kromě výborných teoretických pasáží tu najdete také příklady a cvičení, díky kterým si tyto věci více upevníte i v praxi. Ukázkové dialogy jsou jistě dobrými příklady, jak takové hledání odpovědí na otázky vypadá, ale mne třeba více zaujala nejrůznější cvičení.

 

Třeba tohle, o zvědavosti:

 

„Posaďte se do kavárny a půl hodiny se zajímejte o každého přítomného. S nikým nemluvte, jen popusťte uzdu zvědavosti a sám pro sebe se ptejte: Kde asi v životě ztrácejí rovnováhu? Jaké asi ctí hodnoty? Co jim asi v životě chybí, co je rozesmává, ke sami sobě postavili hranice? Z čeho mají dnes radost? Co jim dává sílu? Co se jim líbí na lidech, s nimiž sedí u stolu?

 

Po půl hodině si najděte někoho na kus řeči a pokládejte mu zvídavé otázky. Vnímejte přitom, co to s ním dělá. Jak ta osoba na vaši zvědavost reaguje? Co zaznamenáte na první, druhé, třetí úrovni? Pak se začněte zajímavost o vlastní zvědavost. Co jste o ní zjistili? Co bylo snadné? Co bylo těžké? Jak byste v sobě mohli zvědavost rozvíjet? Co z toho budete mít?“

 

Osvědčené strategie?

 

Ano! Kniha je výběrem toho nejlepšího a nejúčinnějšího, co si na poli seberozvoje můžete jen představit. Vybere si tu každý a postupně se projde nejrůznějšími zákoutími své duše, svých navyklých vzorců chování a uvědomí si souvislosti, ke kterým by se asi jen sám se sebou dostával velmi dlouho.

 

Tak možná… nějak takhle si představuji koučink?

 

O autorech:

Henry Kimsey-House je už od osmdesátých let profesionálním koučem a průkopníkem této oblasti seberozvoje.

 

Karen Kimsey-House se ve své firmě na plný úvazek věnuje v roli generální ředitelky také koučování, vede worshopy a je oblíbenou motivační řečnicí.

 

Phillip Sandahl je průkopníkem v koučování týmů a do knihy vnesl tento úhel pohledu.

 

Laura Whitworth je hodnocena jako jedna z deseti nejvlivnějších koučů na světě a svou prací získala mezinárodní věhlas.

 

Vydalo nakladatelství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com

 Zařazeno v kategorii Knihy, recenze

Přidat komentář

Pro vložení komentáře je třeba být přihlášen/a
Copyright © 2010 Literární net Sůvička