Literární web Sůvička

Duchovné drobnosti – Všetko v jednom


teoretik

Potrava

Ako sa dá na potravu pozrieť z hľadiska ezoterického, teda aj auricko-astrologického? Napríklad podľa teórie jin-jang. Môžeme skúmať, koľko plusových (jangových) a mínusových (jinových) energií má daný pokrm v sebe. Odmerať pomer jinu a jangu v pokrme, ktorý sa chystáme zjesť môžeme aj kyvadlom. Nuž a ak by nám bolo zaťažko z toho pomeru usúdiť či je pokrm pre nás prospešný, či škodlivý, tak sa môžeme kyvadla na to jednoducho opýtať. Podobne môžeme postupovať už pri nákupe potravín.

Moderný, prírodný štýl života vylučuje z nášho jedálnička mnohé potraviny. Dokonca tzv. „breathariáni“ vylúčili hrubú stravu celkom. Hm, oni vlastne hrubú stravu zo svojho jedálnička nevylúčili, len proste získavajú energiu z nej bez toho, aby ju prehnali svojimi ústami a tráviacim taktom. Vyživujú sa z potravy bezkontaktne. Nanajvýš tak, že ju iba chytia do ruky. Jasnovidecky to je pekne pozorovateľné. Vidno ako človek nasáva do seba cez čakry, cez ruky, cez ústa rôzne bioplazmatické prúdy, jemnejšie hmoty. Breathariáni musia namiesto stolovania robiť rôzne koncentračné, sústreďovacie cvičenia na získavanie jemnej stravy.

 

Ezoterika pre laika

Čo je vlastne základom ezoteriky, duchovna? Ako by bežný človek mohol pochopiť o čo tu asi ide? Nuž, základom bude asi to, že okolo nás, v nás sú rozprestreté ďalšie, vedľajšie, paralelné svety. Čo to sú tie paralelné svety? Moderná, súčasná fyzika ich nazýva jemno hmotné svety alebo paralelné dimenzie. Astrológia, t.j. hviezdopravectvo má pre ne názov astrálne, t.j. hviezdne sféry, teda oblasti alebo aj planetárne sféry. Známy je aj ľudový výrok „som v siedmom nebi“. Kresťanstvo hovorí tiež o nich ako o nebesiach, či ríšach, kráľovstvách nebeských.

Hm, je to pekné, že o nich všetci hovoria, ale ako ich môžeme uvidieť, ako sa presvedčíme, že naozaj existujú? Nuž, chcelo by to nejaké pomôcky, zariadenia, ktoré by nám tieto svety ukázali, aby sme ich videli, čo sa v nich deje, aby sme počuli ich zvuky, aby sme ich cítili, či sa ich mohli dotknúť.

Sú ľudia, hovorí sa im jasnovidci, ktorí aj za plného bdelého vedomia „jasne vidia“ aj tieto vedľajšie svety. A čo my ostatní, bežní ľudia? Aj my ich vidíme, ale len keď uľahneme na lôžko a ponoríme sa do sveta snov, snívania, spánku. Dnešný materialisticky (hmotársky) a ateisticky (bezbožne) ladený svet považuje sny len za výplod pochodov v našom mozgu. Áno, som za to, že keď človek sníva, tak má tzv. „rýchle pohyby očí“, že v mozgu prevládajú vlnenia, ktorých frekvencia (kmitočet) je pod 8 hertzov, t.j. menej ako 8 kmitov za sekundu a prebiehajú v tele človeka aj ďalšie hmotné, telesné pochody, ktoré sú typické pre snívanie. Avšak som aj za to, že vznik týchto snových stavov nášho tela je podporovaný aj vedľajšími svetmi, t.j. jemnejšími hmotami, z ktorých sú tieto svety vystavané.

Pokročila však aj naša technická doba. A inžinieri dnes už dumajú aj nad prístrojmi na videnie aury. Nejaké už aj zostrojili. Aurické okuliare, aurokamery a pod. Možno časom prídu aj na to, ako by nám tieto prístroje ukázali aj duchov, anjelov.

Rudlof Ovsianka

 

Zařazeno v kategorii Četba na pokračování, Duchovné drobnosti, Postřehy


Přidat komentář

Pro vložení komentáře je třeba být přihlášen/a