Literární web Sůvička

Malá Arkána – 3 palice


teoretik

Jój, toto už bude ťažší oriešok nájsť v živote ľudí, trojčlenné systémy vládnutia. Napadli ma zatiaľ iba socializmus, alebo antropozofická idea sociálnej trojčlennosti. Ďalším systémom trojvládia by mohlo byť delenie človek na tri články – telo, duša, duch. A vynoril sa mi do mysle ďalší troj – palicový systém – svätá trojica- Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý.

 

Ešte si pomôžem jedným prírodným spoločenstvom – včelí úľ. V ňom sú jednou palicou trúdi, druhou včelia matka a treťou robotnice.

 

Ten náš 40 – ročný pokus o komunistické vytvorenie socializmu bol teoreticky pôvodne naplánovaný tak ,aby mal tri fázy, teda akoby tri palice, ktoré by sa postupne vystriedali vo vládnutí – prvou mala byť diktatúra proletariátu, druhou – ľudová demokracia a treťou ten konečný socializmus. Nuž, len prax bola taká, že ruský medveď sa jaksi nevedel pohnúť a ustrnul v prvej fáze tohoto pokusu a ani ostatným komunistickým krajinám nepovolil chyti do ruky druhú palicu, aj keď pokusy tu boli –  v roku 1956 maďarská kontrarevolúcia, v roku 1968 československá pražská jar, či poľská glasnosť okolo roku 1980. Až napokon v roku 1989 bol tento trojpalicový pokus ukončený pochodom za kapitalizmus.

 

A čo napíšem k idei sociálnej trojčlennosti? Juj, nemám to presne naštudované od Jána Steinera! Ale myslím, že tu bola včlenená idea včelieho úľa. Akoby spoločnosť rozdelená na tri vrstvy – architektov ( politikov), inžinierov (+ úradníci) a robotníkov.

 

Pri Svätej Trojici to chápem tak, že Boh Otec je vládcom kniežat, teda duchov času, Boh Syn vládne archanjelom (duchom národov) a Boh Duch Svätý má pod patronátom anjelov (duchov ľudí).

 

Otcova palica ovláda premeny celosvetových ideí, Synova má v patronáte priateľské vzťahy medzi ľuďmi, lásku k blížnemu bez ohľadu na rozdiely či príslušnosti k národu, rase, či náboženstvu a  palica Ducha Svätého zakladá náboženstvá, stará sa o rodinné vzťahy.

 

Rudolf Ovsianka

 

Zařazeno v kategorii Malá Arkána, Postřehy


Přidat komentář

Pro vložení komentáře je třeba být přihlášen/a