Literární web Sůvička

ROMA – Forum Romanum


Eva

Vstupenky do Kolosea platí i pro Forum Romanum, kam je to od Kolosea pár kroků. Je to velká plocha mezi dvěma ze sedmi římských pahorků, na kterých byl založen Řím, a to Kapitolem a Palatinem (další jsou Aventin, Celio, Quirinal, Viminal a Eskvilin). Tady se soustředilo veškeré veřejné dění starověkého Říma, tady vystupovali řečníci, tady se dělala důležitá rozhodnutí, tady se uzavíraly obchody, tady se konaly slavnosti, politická shromáždění i trhy. Nacházely se tu chrámy a baziliky, nejdůležitější veřejné budovy jako např. senát, v němž senátoři rokovali poměrně akčním způsobem, a to tak, že se se svými židlemi přesouvali na stranu souhlasu či nesouhlasu. Traduje se, že senátorem byl i Caligulův kůň, ale prý si to Suetonius, který sepsal životopisy císařů, vymyslel.

Forum Romanum se v 7. století př.n.l. rozrostlo z bývalého tržiště, období své největší slávy zažilo v 1. stol. n.l. za císařů Césara a Konstantina, pak jeho sláva začala ve 4. stol. n.l. upadat a zánikem Západořímské říše v 5. stol. n.l. skončila. Antické památky postupně chátraly až do období renesance, která, jak známo „znovuzrodila“ antiku. Renesanční umělci opěvovali a vyzdvihovali antické umění a v té době začaly probíhat vykopávky.

Zachovalých i polorozpadlých budov je tu nesčetně, dokážu určit jen některé.

Chrám Antonia a Faustiny nechal vybudovat císař Antonius Pius pro svou zesnulou manželku Faustinu v roce 141 n.l.

 

Oblouk Septimia Severa nechali postavit jeho synové v roce 203 n.l. Za ním pohled na Kapitol, v pozadí vyčnívají dvě kvadrigy (čtyřspřeží) na střeše památníku Viktoria Emanuela II na Benátském náměstí. Tato dominanta je vidět ze všech koutů Říma.

 

Zbytky Saturnova chrámu tvoří osm sloupů, v popředí Fokův sloup. Chrám zasvěcený bohu zemědělství Saturnovi je pravděpodobně nejstarší v Římě.

 

Z chrámu Castora a Polluxe zbyly jen tři sloupy. Byl vybudován v 5. stol. př.n.l. a v té době sloužil jako senát.

 

Romulův chrám je ta velká kulatá budova.

 

Pohled na Palatin

K pahorku Palatin se váže legenda o Romulovi a Removi. Jejich matka Rhea Silvia byla dcerou krále Numitora, jehož zavraždil jeho bratr Amulius a Rheu donutil, aby se stala vestálkou. Vestálky byly panenské kněžky, tak si Amulius zajistil, že Rhea nebude mít děti, které by se mu mohly v budoucnu pomstít. Rheu však znásilnil bůh války Mars a ona porodila dvojčata. V dalším osudu Rhey se pověsti rozcházejí, dle jedné strýc Amulius nechal Rheu hodit do Tibery společně s dětmi a Rheu pojal za ženu říční bůh, dle jiné pověsti nechal Amulius Rheu zazdít zaživa a novorozené chlapce hodit do Tibery. Bohové nechali vystoupit Tiberu z břehů a vytvořily se močály. Amuliovi služebníci se tak nedostali k řece, proto košík s dvojčaty odložili do nejbližší vodní prohlubně. Když voda ustoupila, zůstal košík s dětmi na zemi, zde je našla vlčice a nakojila. Pastýř Faustulus vzal opuštěné děti domů a s manželkou Larentii je vychovali. Říká se, že si starověcí kronikáři celý příběh zromantizovali, že ve skutečnosti vytáhla oba chlapce z řeky prostitutka. Anebo došlo k záměně díky podobnosti slov. Vlk je latinsky „lupus“. A prostitutce se tehdy říkalo „lupa“ a nevěstinec se jmenoval „lupark“. V Římě bylo 46 oficiálně uznávaných luparků a v nich 35 000 prostitutek, takže je velká pravděpodobnost, že spíše než vlčice vytáhla Romula a Rema z řeky lehká děva. V luparku nebyly jen dívky, ale i chlapci a mnohdy jich bylo více než dívek. Později císař Domitanus prostituci s chlapci zakázal. Tvrdě také trestal vyklešťování dětí a otroků – pokud byl vykastrován otrok, dostal svobodu a polovina pánova majetku byla zkonfiskována. A ten, kdo kastraci provedl, dostal trest smrti.

A ještě několik fotek bez ladu a skladu, které jsem zde nafotila.

Forum Romanum by si zasloužilo důkladnější prohlídku, minimálně se vyškrábat na Palatin, odkud je nádherný výhled na celý ten antický skvost. Ale měly jsme za sebou prohlídku Baziliky Panny Marie Sněžné, dlouhou frontu u Kolosea, prohlídku Kolosea a byly jsme už docela unavené. A před sebou ještě další cíle, jako Kapitolské náměstí (Piazza del Campidoglo) a Benátské náměstí (Piazza Venezia). Kdybych se někdy v budoucnu ještě dostala do Říma, tak Forum Romanum bude první památka, kam zamířím a pořádně to tam prolezu. Stojí to za to.

 

 

Zařazeno v kategorii Nezařazené, Postřehy, Reportáže, cestování, Roma


Přidat komentář

Pro vložení komentáře je třeba být přihlášen/a